GDPR / AVG


NIEUWE PRIVACYWETGEVING

 

Willy’s Palace Wielerclub VZW brengt zijn leden op de hoogte van de nieuwe algemene regel Privacywetgeving

Privacywetgeving (AVG/GDPR– Algemene Verordening Gegevensbescherming - General Data Protection Regulation)

Vanaf 25 mei 2018 geldt de AVG/GDPR. Dat wil zeggen dat in alle landen van de Europese Unie dezelfde privacyregels van toepassing zijn.

Bij je aansluiting bij WPWC Leest geef je heel wat persoonsgegevens door. De AVG/GDPR zorgt er voortaan voor dat je het recht hebt om na te gaan wie er deze gegevens bewaart en wat ermee gebeurt.

 

Nieuwe rechten burgers:

Uitdrukkelijke toestemming-ondertekenen Recht op vergetelheid

Recht op dataoverdraagbaarheid

Verwerkingsbeperking

Bescherming kinderen

Automatische profilering

Nieuwe extra gevoelige gegevens

Nieuwe verplichtingen organisaties

Privacy Impact Assessments

Privacy by Design/by Default

Data Protection Officer

Melden datalekken

Data minimalisatie

Documentatieverplichting

Verwerkingsverplichtingen

 

 

Wat doet WPWC Leest met je persoonsgegevens en wie beheert ze?

 

° Je gegevens dienen om de club te kunnen besturen naar behoren

° Bij de inschrijving geef je: naam, voornaam, geboorteplaats en geboortedatum, adres, geslacht, nationaliteit, telefoonnummer,  emailadres, Nr identiteitskaart en rijksregisternummer

° Mag WPWC deze gegevens verwerken?  
       Ja, als: WPWC ondubbelzinnige & vrijwillige toestemming krijgt (= ondertekenen )

       of WPWC zich kan beroepen op een overeenkomst

       of WPWC zich kan beroepen op een wettelijke basis

° Met deze gegevens kan de club je steeds bereiken voor info, uitnodigingen en bekomen van subsidiëring door de overheid.

° Alleen de overkoepelende organisatie (VWB) krijgt hiervan de nodige gegevens om te zorgen voor de verzekering van de leden.

° WPWC zal je gegevens NOOIT aan andere organisaties of derden doorgeven!

° De gegevens worden beheerd door a) Verantwoordelijke voor de verwerking (voorzitter) en b) Verwerker (secretaris)

° De gegevens worden bewaard in een database beschermd door Internet Security en de nodige versleuteling door inloggegevens.

° Het mailingsprogramma Laposta beschikt uitsluitend over je mailadres en geboortedatum. Ook zij respecteren de privacyregels en geven geen gegevens door aan derden.

 

U hebt steeds het recht om op elk ogenblik uit te schrijven en niet langer je gegevens in de database van WPWC Leest te laten bewaren. Hiervoor volstaat het een mail naar de secretaris te sturen die het nodige zal doen. U heeft het recht om dit ook te controleren.

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met het bestuur van WPWC op te nemen.

 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Kennisgeving uitgevoerd aan alle leden vanaf 16 mei 2018

 

Verantwoordelijk voor de verwerking Teughels Anja

Verwerker  Van Rompaey Bruno