Clubreglement


SAMENSTELLING BESTUUR

Voorzitter: Teughels Anja

Secretaris: Van Rompaey Bruno            0486/79 79 93       bruno.vanrompaey@telenet.be

Penningmeester: Van Praet Guy

Materiaal Meester: Selleslagh Fred      0486/50 63 67       fred.rob.stef@outlook.be

 

Bestuursleden: Bruynseels Erik; Christiaens Guy; Dons Wim; Hellemans Bart; Huys Luc; Janssens Rita

CLUBREGLEMENT WPWC – LEEST (Januari 2020)

 

1. Groepen

Omdat we een grote club zijn kunnen we onze leden aanbieden om te rijden volgens eigen keuze en kunnen. Daarom hebben we drie niveaus gemaakt zodat iedereen kan kiezen bij welk niveau hij of zij aansluit. Je mag tijdens het seizoen desgewenst van groep wisselen zonder een reden op te geven. Elke groep heeft zijn richtsnelheid die dient gerespecteerd te worden. 

Richtsnelheid:    A groep: Gemiddelde snelheid 30 km/u

                             B groep: Gemiddelde snelheid 27 km/u

                             C groep: Gemiddelde snelheid 24 km/u

 

2. Baankapiteins

Per groep zijn er ‘baankapiteins’, die zorgen ervoor dat de groep veilig het geplande parcours aflegt en dat de richtsnelheid gerespecteerd wordt. Alle leden moeten de richtlijnen van de kapitein opvolgen. De baankapitein zorgt ervoor dat niemand achtergelaten wordt.

 

3. Puntensysteem

In onze club kan je door mee te fietsen volgens bepaalde regels ‘punten’ verdienen die aanleiding geven tot een aantal voordelen. Op die manier belonen wij leden die hun hobby beoefenen in clubverband.

Voorwaarden:

° Kledij: Ieder lid moet tijdens het seizoen de clubkledij dragen tijdens de ritten van het clubprogramma. Bij regenweer, wanneer het dragen van regenkledij noodzakelijk is, mag dit boven de clubkledij gedragen worden.

 

° Vertrek/Aankomst: Elke clubrit start en eindigt aan het clublokaal “Vivelamour” en de vertrektijden worden strikt nageleefd zoals vermeld op het rittenschema. Men dient met een van de groepen (A, B of C) mee te rijden. 

 

° Uitstappen: Het jaarlijks fietsweekend geeft voor 2 ritten “punten”. Voor de uitstap naar Mallorca geeft de zondagrit eveneens “punten”.

 

Voordelen:

° Men verdient een tegemoetkoming bij de aanschaf van nieuwe clubkledij als men minimum 20 ritten heeft gereden in ÊÊn seizoen. Hoe meer ritten gereden hoe groter de tussenkomst van de club.

 

° Wanneer men tijdens een clubrit lek rijdt, bekomt men een nieuwe binnenband bij aankomst in het lokaal.

 

Aanwezigheidslijst:

Na elke rit zelf (per groep) je aanwezigheid aantekenen of de baankapitein verwittigen indien je niet mee in het clublokaal zou binnenkomen. Ieder is dus zelf verantwoordelijk of je op de wekelijkse aanwezigheidslijst komt of niet!

Na de rit kan er in het lokaal, in ploegverband, een drankje genuttigd worden. Gelieve hiervoor een eerlijke bijdrage van +- € 2,5/consumptie te leveren. Dit om te vermijden dat de persoon die afrekent het saldo dat hij/zij tekort komt zelf moet bijpassen!

 

Geschillen:

Alle geschillen zullen door het bestuur in consensus beslecht worden.

 

4. Aansluiten bij WPWC

°Alle sportievelingen die aansluiten bij WPWC moeten een inschrijvingsblad met alle gevraagde gegevens invullen en ondertekenen.


° Zij zullen in kennis gesteld worden van onze clubreglementen en van het AVG.


° Het jaarlijks lidgeld moet gestort worden op rekening WPWC BE88 9731 1180 2941


° Het bedrag bestaat uit a) clublidgeld (jaarlijks door bestuur vastgelegd) en b) aansluitingsgeld bij de VWB voor de verzekering.

 

° Elk nieuw clublid moet de clubkledij aanschaffen om clubritten mee te rijden. ° Iedereen is vrij om 3x mee te rijden vooraleer zich aan te sluiten.

 

Bij een ongeval (in clubverband of afzonderlijk) moet men de verzekering Ethias van de VWB in kennis stellen. Dit kan ofwel via de secretaris ofwel zelf via het ongeval aangifteformulier van de VWB. (Terug te vinden op onze website onder "Leden")

 

5. Wegcode

° We volgen steeds het verkeersreglement.
° Wederzijds respect tussen de weggebruikers.
° Het dragen van een fietshelm is verplicht.
° Ook moet een koersfiets voorzien zijn van een bel.
° Vanaf 15 deelnemers mag men op de baan rijden; zijn er minder dan 15 groepsleden dan moet men op het fietspad rijden.
° De eersten van de groep moeten rekening houden met de achterkomenden vooral aan kruispunten, ronde punten enz. om gevaarlijke situaties te voorkomen.
° Respecteer de fluitsignalen of andere aanwijzingen van de kapitein.
° Fiets met 2 naast elkaar, blijf zover mogelijk rechts van de weg en sluit goed aan.
° Bij defect of andere moeilijkheden wordt onmiddellijk halt gehouden en maken we de weg vrij.
° Laat voldoende afstand met je voorganger en stop nooit te bruusk.
° Afval nemen we mee tot in het lokaal of thuis, we werpen niets op de openbare weg.

 

6. Website

Je kan steeds naar onze website surfen www.wpwc.be
Hier vind je de nodige informatie en de site wordt op regelmatige basis bijgewerkt. In het kader “Mededelingen” worden belangrijke en dringende mededelingen opgenomen!

Er is een afgeschermd gedeelte met daarin het aangifteformulier VWB, ledenbestand, het klassement van de gereden ritten en de verslagen van de vergaderingen. Ieder lid krijgt een persoonlijke login om dit deel te kunnen raadplegen.